วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

22-07-59 หน้ากากความรู้

22-07-2559 หน้ากากความรู้  ครูให้นักเรียนเลือกหน้ากากที่นักเรียนชอบ พร้อมบอกเหตุผล ระบายสีตกแต่งตามจินตนาการของนักเรียน และนำไปแต่งประโยคในสมุด ส่วนหน้ากากที่นักเรียนได้ นำมาสวมใส่ อวดเพื่อนๆ อย่างที่เห็น ^_____^

22-07-59 แต่งประโยคจากนิทาน ผีเสื้อสามตัว

22-07-2559 แต่งประโยคจากนิทาน ผีเสื้อสามตัว ครูเปิดนิทานแอนนิเมชั่น เรื่อง ผีเสื้อสามตัว ให้นักเรียนดู ให้นักเรียนเล่าเรื่อง สรุปประเด็นสำคัญของเรื่อง จากนั้นให้นักเรียนตัดรูปภาพที่ครูเตรียมไว้ แต่งคำให้สอดคล้องกับภาพ และแต่งประโยค ระบายสีให้สวยงาม ^_____^

13-07-59 แต่งเสริมเติมหน้า คิดคำ แต่งประโยค

13-07-2559 แต่งเสริมเติมหน้า คิดคำ แต่งประโยค นักเรียนได้ออกแบบหน้าตา ทักษะการตัดกระดาษ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการทำงาน การติดการเล็ง ล้วนส่งเสริมทักษะการทำงาน ควบคู่กับการคิดคำ แต่งประโยค พร้อมกับทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นการพัฒนานักเรียนในหลายทักษะในใบงานใบเดียว นักเรียนสนุก ไม่เบื่อเพราะเป็นการลงมือทำ แข่งกันทำผลงานสวยและมีคุณภาพ  ^___^

13-07-59 ขวดน้ำสระ

13-07-2559 ขวดน้ำสระ นักเรียนเติมพยัญชนะลงในขวดน้ำสระ สระที่กำหนดให้ในวันนี้คือ สระไอไม้ม้วน , สระเอ ,สระอู, สระอิ, สระอี และสระอา เมื่อนำนักเรียนนำพยัญชนะตาเติม ต้องสะกดได้จากคำที่ได้ เสร็จแล้วระบายสีให้สวยงาม โดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะด้วยเสมอ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับเด็กๆ ได้สร้างจินตนาการ กับผลงานที่ทำ ^______^

12-07-59 วาดรูปกราฟิกด้วยโปรแกรม PAINT (ผีเสื้อ)

วันนี้...12-07-2559 วาดรูปกราฟิกด้วยโปรแกรม PAINT (ผีเสื้อ) นักเรียนมีพัฒนาการวาดที่ดีขึ้น บังคับทิศทางของเมาส์ได้เป็นอย่างดี เรียนรู้การใช้เฉดสีร่วมกันค่อนข้างดี นักเรียนสนุก ได้ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมกับการจินตนการ ^_________^

12-07-59 สระโอะลดรูป โดยใช้กระดาน BBL แม่เหล็ก

วันนี้ 12-07-2559 เรียนเรื่องสระโอะลดรูป โดยใช้กระดาน BBL แม่เหล็ก นักเรียนประสมคำเอง โดยใช้ตัวอักษรแม่เหล็ก และสะกดคำสระโอะลดรูป นักเรียนทำได้ดี และสนุก เพราะนักเรียนเป็นผู้กำหนดคำเอง และพาเพื่อนๆ สะกดตาม ^___________^

05-07-59 วาดรูปกราฟิกด้วยโปรแกรม PAINT

วันนี้... 05/07/2559 เด็ก ๆ ชั้น ป.1 เรียนคอมพิวเตอร์ การวาดรูปกราฟิกด้วยโปรแกรม PAINT วันนี้พานักเรียนวาด กบ โดยใช้อุปกรณ์ดินสอ การบังคับทิศทางเมาส์ด้วยการใช้เมาส์วาด นักเรียนทำได้ค่อนข้างดี พัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ นักเรียนพัฒนาการค่อนข้างเร็ว ....^________^